MathDoku+

Based on MathDoku Original
Gebaseerd op MathDoku Original


Developed by Paul Dingemans & friends
Ontwikkeld door Paul Dingemans & vrienden
Free
Gratis
A mathematical and logical puzzle game. Similar to sudoku, but including maths. Een wiskundig puzzelspel. Een soort sudoku waarbij je moet rekenen.
  1. Play Speel
    Android 3+
  2. Hack
    GNU GPLv3+ GNU GPLv3+
Source code

MathDoku+ source code will become available on GitHub.

Broncode

De MathDoku+ bron code komt beschikbaar op GitHub.

Privacy first

The MathDoku+ app does not need any special Android permission to be installed, nor does it contain any form of advertisement.

The app cannot send any information without your explicit consent. Information will only be sent in case you want to provide feedback or want to share a puzzle with a friend.

Privacy voorop

De MathDoku+ app heeft geen enkele speciale Android machtigingen nodig om geïnstalleerd te kunnen worden. Tevens is de app geheel vrij van advertenties.

De app kan geen informatie versturen zonder jouw expliciete toestemming. Informatie wordt alleen verstuurd als je feedback wilt insturen of indien je een puzzel wil delen met een vriend.